October 1, 2022

Waarom is een eed van makelaar belangrijk voor alle makelaars?

3 min read
makelaar Ede

Het is belangrijk om op de hoogte te zijn van de makelaarseed wanneer u voor een makelaarskantoor werkt. Dit document maakt deel uit van het beleid van de beursvennootschap en is te vinden op de website van elke beursvennootschap. Dit beleid beschrijft alles wat een makelaar wel en niet kan doen. Alle medewerkers worden geacht zich aan dit beleid te houden. Makelaarsbedrijven lijken op elkaar in de zin dat ze hun werknemers aan de hoogste standaard willen houden. Er zijn echter enkele verschillen in het beleid van beursvennootschappen.

Een van de belangrijkste verschillen tussen beursvennootschappen is hoe ze omgaan met belangenconflicten. Veel beursvennootschappen hebben beleid dat werknemers ontmoedigt om deel te nemen aan een transactie die hen een financieel voordeel zou opleveren en tegelijkertijd persoonlijk voordeel zou halen uit de transactie. Het beleid kan een beleid voor het verhandelen van transacties of een voorschot zonder contanten bevatten. Een voorschotbeleid zonder contant geld wordt meestal gezien als de meest ethische vorm van makelaardij, aangezien klanten nog steeds periodieke betalingen uit de investering zullen ontvangen.

Als algemene regel verdient het altijd de voorkeur dat cliënten transacties vermijden waarbij de beursvennootschap of de adviseur een belang heeft dat in strijd is met de belangen van de belegger. Dit kan zo simpel zijn als een instructie om niet met een bepaalde valuta te handelen als er een mogelijkheid is dat de adviseur bevooroordeeld is ten opzichte van die valuta. Het kan ook betekenen dat u niet met het bedrijf handelt als de kans bestaat dat de adviseur hiervoor wordt betaald. Zelfs een eenvoudig verzoek aan de beursvennootschap of de adviseur om een transactie in detail toe te lichten, kan een belangrijke verklaring zijn voor het mogelijke belangenconflict.

Wanneer een makelaar Ede een ambtseed aflegt, belooft hij of zij zijn klanten eerlijke diensten te verlenen. Om ervoor te zorgen dat deze klanten een eerlijke dienstverlening krijgen, moeten alle medewerkers van een makelaarskantoor een even bindende makelaarseed afleggen. Dit kan een belofte inhouden om niet te handelen tegen de opdrachtgevers van de investering, en een belofte om alle materiële en financiële informatie eerlijk bekend te maken.

Om zichzelf te beschermen tegen ongerechtvaardigde beschuldigingen van effectenfraude, moeten beursvennootschappen een beleid invoeren dat hun werknemers verplicht een ambtseed af te leggen. Dit beschermt zowel het bedrijf als zijn klanten. Als de makelaar oneerlijk wordt of zijn / haar advies het verlies of de schade van gelden van de klant veroorzaakt, dan moet het makelaarskantoor aansprakelijk zijn voor de schade. Het beleid kan ook betrekking hebben op verduistering van geld van klanten door de makelaar. Hoewel makelaars ervoor kunnen kiezen om geen ambtseed af te leggen, kan de rechtbank van hen verlangen dat ze dit doen, en de beursvennootschap moet alle gelden terugbetalen die zijn uitgegeven om zichzelf te verdedigen.

In veel staten is de makelaardijsector beperkt tot kleine lokale bedrijven. Dit kan hun middelen beperken en hun vermogen om hun klanten te beschermen aanzienlijk beperken. Dit is een van de redenen waarom makelaars eden buitengewoon belangrijk zijn voor makelaars. Makelaarsbedrijven kunnen nooit worden gezien als concurrenten van grote Wall Street-banken en andere grote financiële bedrijven. Een ambtseed van een makelaar dient om het publiek te laten zien dat een makelaar zich ertoe verbindt de wetten van de staat na te leven en niet te kwader trouw te handelen.

Klik hier voor meer informatie Talsmamakelaardij.nl

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.